شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89
بایگانی‌های مقالات - شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان

بایگانی‌های مقالات - شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان

بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی بخار تولوئن با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم تثبیت‌شده بر روی زئولیت سنتزی نوع ۵

زمینه و هدف: ترکیبات آلی فرار به دلیل اثرات مختلف بر روی سلامت افراد، از نگرانی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌آیند. این ترکیبات گروه بزرگی از مواد ازجمله تولوئن را شامل می‌شوند، امروزه بکار بستن بسترهای کاتالیستی یکی از راه‌های کنترلی این آلاینده‌ها می‌باشد که در این ...

زمینه و هدف: ترکیبات آلی فرار به دلیل اثرات مختلف بر روی سلامت افراد، از نگرانی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌آیند. این ترکیبات گروه بزرگی از ...

بیشتر

ارائه‌ی الگوی انتخاب پیمانکاران ‎ ‎با استفاده از روش ترکیبی ‌GDEMATEL-ANP و تحلیل رابطه خاکستری با رویکرد ایمنی : مطالعه موردی در صنعت نفت

زمینه و هدف: مدیران به منظور ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار اقدام به برون سـپاری بخشـی از فعالیت هـای سـازمان بـه پیمانکـاران واجـد شـرایط می نمایند. انتخاب پیمانکار اصلح از میان پیمانکاران تأیید صلاحیت شده میتواند از هدر رفت منابع جلوگیری نموده ...

زمینه و هدف: مدیران به منظور ایجاد مزیت و توانمندی های کسب و کار اقدام به برون سـپاری بخشـی از فعالیت هـای سـازمان بـه ...

بیشتر

مدلسازی رفتار آکوستیکی کامپوزیت الیاف طبیعی نخل خرما با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی

زمینه و هدف: پیشرفت‌های کنترل صدا با کمک جاذب صوتی، فرصت مناسبی را برای مطالعه روش‌های کاهش سروصدا و تضعیف آکوستیکی به‌وسیلۀ انواع مختلفی  از مواد متخلخل فراهم کرده است. افزایش نگرانی‌ها دربارۀ اثرات نا‌مطلوب به‌کارگیری جاذب‌های صوتی ساخته‌شده از  مواد و الیاف مصنوعی بر سلامت ...

زمینه و هدف: پیشرفت‌های کنترل صدا با کمک جاذب صوتی، فرصت مناسبی را برای مطالعه روش‌های کاهش سروصدا و تضعیف آکوستیکی به‌وسیلۀ انواع مختلفی  از ...

بیشتر

مدل تصمیم گیری علی-معلولی عوامل موثر در بروز حوادث سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی

زمینه و هدف: کارگران صنایع ساخت‌وساز به دلیل ماهیت پویای فعالیت‌ها و تغییرات لحظه‌ای شرایط کار در مقایسه با سایر صنایع در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. سقوط از ارتفاع در پروژه های ساخت و ساز به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر کارگران ...

زمینه و هدف: کارگران صنایع ساخت‌وساز به دلیل ماهیت پویای فعالیت‌ها و تغییرات لحظه‌ای شرایط کار در مقایسه با سایر صنایع در معرض خطرات بیشتری ...

بیشتر

آنالیز روش‌های شناسایی مخاطرات در صنایع فرایندی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

زمینه و هدف: شناسایی مخاطرات یک عامل حیاتی به منظور کسب اطمینان از طراحی و عملکرد ایمن سیستم ها در صنایع فرایندی بشمار می آید. صنایع فرایندی یکی از پیچیده ترین سیستم ها همراه با انواع مختلفی از تجهیزات، سیستم های کنترلی و رویه های اجرایی ...

زمینه و هدف: شناسایی مخاطرات یک عامل حیاتی به منظور کسب اطمینان از طراحی و عملکرد ایمن سیستم ها در صنایع فرایندی بشمار می آید. ...

بیشتر

بررسی روند تغییرات دمایی در دهه های آتی با تاکید بر استرس های گرمایی در محیط های روباز کشور

زمینه و هدف: تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین می تواند مشکلات بهداشتی عدیده ای را ایجاد کند که یکی از مهمترین آنها ایجاد استرس های گرمایی و اختلالات و عوارض مربوطه در مواجهات شغلی در محیط های گرم روباز  می باشد. هدف اصلی این مطالعه ...

زمینه و هدف: تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین می تواند مشکلات بهداشتی عدیده ای را ایجاد کند که یکی از مهمترین آنها ایجاد استرس ...

بیشتر

بررسی رابطه بلندمدت مخارج سلامتی و بهره وری نیروی کار در ایران

زمینه و هدف: رشد بهره‌وری نیروی کار از مهم‌ترین عوامل توسعه و رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود. همواره در هدف‌گذاری رشد اقتصادی، سهم قابل توجهی به ارتقای بهره‌وری اختصاص می‌یابد. از این‌رو، عوامل موثر بر روی بهبود بهره‌وری عوامل تولید در کانون توجه پژوهشگران حوزه‌های مختلف بوده ...

زمینه و هدف: رشد بهره‌وری نیروی کار از مهم‌ترین عوامل توسعه و رقابت‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود. همواره در هدف‌گذاری رشد اقتصادی، سهم قابل توجهی به ...

بیشتر

ارزیابی سیستم های کنترل آلاینده های SOX , NOX و CO با استفاده از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری

زمینه و هدف: کاهش آلاینده ها هوا برای حفظ سلامتی انسان و محیط زیست مهم است. اعمال اقدامات کنترلی و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات فنی و موثر جهت دستیابی به استراتژی کنترل آلودگی ضرورت دارد. از گام های مهم در کنترل آلودگی انتخاب تجهیزات ...

زمینه و هدف: کاهش آلاینده ها هوا برای حفظ سلامتی انسان و محیط زیست مهم است. اعمال اقدامات کنترلی و استفاده از دستگاه ها و ...

بیشتر

بررسی ارتباط فاکتورهای اجتماعی- اقتصادی با پیامد مرگ و شدت آسیب‌دیدگی در مصدومان حوادث ترافیکی

زمینه و هدف: یکی از مسائل مرتبط با سلامت انسان که سالانه موجب مرگ و مصدومیت های شدید برای جوامع انسانی و به ویژه کشـورهای با سطح درآمد متوسط و کم میشود، حوادث ترافیکی است. وضعیت اقتصادی اجتماعی از فاکتورهای مهم مرتبط با حوادث ترافیکی است ...

زمینه و هدف: یکی از مسائل مرتبط با سلامت انسان که سالانه موجب مرگ و مصدومیت های شدید برای جوامع انسانی و به ویژه کشـورهای ...

بیشتر

خطا: فرم تماس پیدا نشد.