شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

عوامل زیان آور محیط کار

 • عوامل زیان آور فیزیکی 
 • (صدا، ارتعاش ،روشنایی ، شرایط جوی ، پرتوهای یونیزان و غیریونیزان

عوامل زیان آور شیمیایی 

(گاز ها و بخارات،  گردو غبارهاُ فیوم های فلزی و …)

 • سنجش و ارزیابی ارگونومی با استفاده از متد های روز دنیا
 • سنجش و ارزیابی عوامل بیولوژی
 • ارزیابی و طراحی سیستم تهویه آزمایشگاهی، بیمارستانی وصنعتی
 • کنترل صدا در محیط های صنعتی، اداری و مسکونی
 • طراحی، اصلاح و بهسازی ایستگاه های کاری متناسب با استانداردهای بین المللی ارگونومی و با استفاده از نرم افزارهای تخصص مانند CATIA
 • طراحی و بهینه سازی سیستم روشنایی محیط های اداری و صنعتی
 • ارزیابی و بهینه سازی شاخص آسایش در محیط های اداری و صنعتی
 • طراحی و نصب پرده های جاذب تشعشعات جوشکاری و برشکاری
 • ارزیابی شدتف نوع وجهت ورودامواح الکترومغانطیسی، کاهش امواج و ایمن سازی محیط
 • ارزیابی اثر بخش اقدامات در حوزه کنترل عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی
 •  
عوامل زیان آور محیط کار

خطا: فرم تماس پیدا نشد.