شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

درباره

شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان

 

شرکت مهندسی توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان (تاصا)ُ در سال 1394 با هدف ارایه خدمات تخصصی، آزمایشگاهی، فنی و و مهندسی، مشاوره و آموزش در حوزه های سلامت، ایمنی و محیط زیست تاسیس گردید. خط مشی شرکت تاصا تلاش در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و کلیه طرف های ذینفع ، بهبود مداوم کیفیت خدمات با بهره گیری از دانش و فن آوری های نوین، افزایش صلاحیت کارکنان به همراه آموزش مستمر و اثر بخش، افزایش سهم بازار و ایجاد روابط کاری مستحکم با مشتریان و تضمین کیفیت خدمات خود می باشد.

سرلوحه کار شرکت مهندسی توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان، ارایه خدمات در بالاترین سطح کیفیت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته هم گام با ارایه راهکارهای نوین متناسب با نیاز مشتریان می باشد. 

Group 24-min

خط و مش شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان

تلاش جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و کلیه طرف های ذینفع، بهبود مداوم کیفیت خدمات با بهره گیری از دانش و فن آوری های نوین، افزایش صلاحیت کارکنان به همراه آموزش مستمر و اثر بخش، افزایش سهم بازار و ایجاد روابط کاری مستحکم با مشتریان و تضمین کیفیت خدمات خود می باشد.سرلوحه  کارشرکت مهندسی توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان (تاصا)، ارایه خدمات در بالاترین سطح کیفیت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته هم گام با اراده راهکارهای نوین متناسب با نیاز مشتریان می باشد.

ساخت یک رویا نباید کابوس باشد!

ما ایده ها و دیدگاه ها را به پروژه های برنده تبدیل کرده ایم.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.