شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
شرکت توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان
بوشهر - عسلویه - بلوار شهدا - بلوار رمیله - ساختمان اداری رمیله طبقه ۴ واحد89

خدمات مدیریت زیست‌محیطی 

 • سنجش صدای زیست‌محیطی
 • انجام طرح‌های خود اظهاری در حوزه صدا و هوا
 • سنجش گازهای محیطی CO , Co2 , NO2 , SO2 و….
 • معاینه فنی موتورخانه‌ها
 • مشاوره صنعت سبز
 • مشاوره در حوزه کنترل مخاطرات زیست‌محیطی
 • شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی
 • ارزیابی عملکرد و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
 • مطالعات ارزیابی چرخه حیات (LCA) در راستای توسعه پایدار
 • مشاوره جهت طرح‌های مدیریت پسماند و تدوین برنامه عملیاتی پسماند( مدنظر سازمان محیط‌زیست)
 • برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط‌زیست و مدیریت انرژی
 • استقرار و ممیزی سیستم مدیریت ISO14000
 • استقرار و ممیزی سیستم مدیریت انرژی ISO50001و ISO 16001
 • مدل‌سازی انتشار آلاینده‌ها در محیط‌ و تعیین نواحی تحت تأثیر

خطا: فرم تماس پیدا نشد.